اختصاص ۱۰۰ تن قیر و سه میلیارد ریال اعتبار به راهداری نیشابور
اختصاص ۱۰۰ تن قیر و سه میلیارد ریال اعتبار به راهداری نیشابور
مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی از بزرگراه های حوزه راهداری نیشابور باهدف شناسایی نقاط تخریب شده رویه آسفالت بزرگراه نیشابور - مشهد و نیشابور- سبزوار بازدید کرد.

مهندس نصری مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی در حاشیه این بازدید گفت: جهت ترمیم ومرمت نقاط آسیب دیده رویه آسفالت به صورت لکه گیری هندسی در قالب ابلاغ اعتبار جدید به مبلغ سه میلیارد ریال و میزان‌۱۰۰ تن قیر از طرف اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی به اداره شهرستان نیشابور اعلام ، تا در اسرع وقت جهت ترمیم و رفع نقاط آسیب دیده رویه آسفالته اقدام نمایند.

طی این بازدید ابراهیم نصری برقراری گشت های راهداری و ترابری و حضور مستمر راهداران به صورت ۲۴ ساعته در طول راههای مواصلاتی را بسیار مهم داتست و اظهار داشت: بازدید های مستمر گشت های راهداری در طول راهها موجب شناسایی به موقع نقاط حادثه خیز جاده ها شده و با اطلاع رسانی سریع موجب اقدام به موقع اکیپ های عملیاتی اداره در جهت رفع موارد خطر ساز جاده ها میشود که از همین رو سطح ارتقاء ایمنی در تردد کاربران راه ها را به بالاترین حد ممکن میرساند.

  • منبع خبر : خاتون شرق