اشتغال ۳۰ نفر از بانوان نیشابور و فیروزه با حمایت فولاد خراسان
اشتغال ۳۰ نفر از بانوان نیشابور و فیروزه با حمایت فولاد خراسان
بانوان توانمند نیشابوری و فیروزه ای، اولین سری از «لباس های کار صنعتی» تولیدی در این شهرستان ها را به مجتمع فولاد خراسان تحویل دادند.

در دو کارگاه تولیدی که با حمایت مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان و امام جمعه نیشابور در چارچوب الگوی «مثلث اقتصادی» تجهیز و راه اندازی شده است، ۳۰۰۰ دست لباس کار صنعتی تولید و تحویل مجتمع فولاد خراسان شد و تفاهم نامه تهیه مواد اولیه، ابزار مورد نیاز و سفارش ۳۰۰۰دست لباس کار صنعتی دیگر نیز به این کارگاه ها در آذرماه امسال قطعی شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان، تابستان امسال و در پی اعلام حمایت کسری غفوری، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان از تسهیل اشتغال بانوان و در چارچوب طرح های تایید شده در کارگروه اشتغال فرمانداری ویژه شهرستان نیشابور و فرمانداری شهرستان فیروزه، برای اولین بار ۳۰۰۰ دست لباس کار صنعتی دوخته شده در نیشابور و فیروزه به مجتمع فولاد خراسان تحویل داده شد.
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان با بیان این که امکان اشتغال آفرینی در چارچوب الگوی «اقتصاد مقاومتی» در شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان فراهم است، افزود: فولاد خراسان به عنوان «معین اقتصادی» منطقه، مزایای توسعه ای قابل توجهی از جمله ایجاد اشتغال پایدار در سایت صنعتی خود فراهم کرده است.
کسری غفوری با بیان این که بسیاری از نیازهای جانبی صنایع شهرستان و استان در نیشابور قابل تامین است، افزود: با توجه به قابلیت های صنعتی شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان این آمادگی به وجود آمده که با سرمایه گذاری و کمک به برپایی کارگاه هایی که بتوانند در قالب پتانسیل های صنعتی شهرستان های مان اشتغال آفرینی مولد داشته باشند، زمینه اشتغال در بخش های جنبی صنایع را ایجاد کنیم.
گفتنی است تجهیز با این دو کارگاه دوخت لباس صنعتی که با هدف کمک به خوداشتغالی صورت گرفته، بیش از ۳۰ نفر از بانوان در این حوزه مشغول به کار شده اند. این کارگاه ها با برخورداری از تجهیزات روزآمد و کارکنان ماهر، امکان تهیه لباس کار در تیراژ بالا برای مشاغل صنعتی، تولیدی، خدماتی و… را دارند.