بانک ملی نیشابور بیشترین میزان تسهیلات کرونا را پرداخت کرده است
بانک ملی نیشابور بیشترین میزان تسهیلات کرونا را پرداخت کرده است
در نیشابور بانکهای ملی، صادرات و سپه به ترتیب بیشترین و موسسه اعتباری ملل کمترین میزان پرداختی تسهیلات کرونا را داشته اند.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نیشابور پس از شیوع کرونا در جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در این شهرستان تا کنون در مجموع میزان تسهیلات درخواستی ازبانک های عامل ۲۳۸٫۹۶ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۱۵۵٫۶۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

این تسهیلات به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱ مصوبه جلسه شانزدهم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و تصمیمات جلسه یکصدو سی و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲/۲/۹۹ می باشد.

در ادامه این گزارش میزان پرداخت تسهیلات ویژه بنگاه های به شدت آسیب دیده به تفکیک بانک های مربوطه به شرح ذیل آمده است:
بانک اقتصاد نوین تسهیلات درخواستی. ۳٫۳۲ میلیارد ریال و مبلغ دریافتی تا کنون ۲٫۰۶ میلیارد ریال
بانک انصار تسهیلات درخواستی ۲٫۵۰ م و مبلغ دریافتی ۲٫۵۰ م
بانک آینده تسهیلات درخواستی ۲٫۳۶ م و مبالغ دریافتی ۲٫۳۰ م
بانک پارسیان تسهیلات درخواستی ۵٫۵۳ م و مبالغ دریافتی ۴٫۰۷ م تا کنون
بانک پاسارگاد تسهیلات درخواستی ۰٫۵۸و مبالغ دریافتی ۰٫۵۸
بانک تجارت تسهیلات درخواستی ۱۶٫۶۲ و مبلغ دریافتی ۹٫۳۶ م
بانک رفاه کارگران تسهیلات درخواستی. ۱٫۵۸ و مبلغ دریافتی ۱٫۴۰ م
بانک سامان تسهیلات درخواستی ۷٫۲۴ و مبلغ در یافتی ۲٫۰۰ م
بانک سپه تسهیلات درخواستی ۲۰٫۶۶ و مبلغ دریافتی ۱۲٫۶۰
بانک سینا. تسهیلات درخواستی ۰٫۶۰ م و مبالغ پرداختی نداشته
بانک شهر تسهیلات درخواستی ۰٫۲۸ و مبلغ دریافتی ۰٫۲۲ م
بانک صادرات تسهیلات درخواستی ۴۱٫۴۲ و مبلغ پرداختی ۳۶٫۷۰ م
بانک ملت تسهیلات درخواستی ۱۸٫۹۶ و مبلغ پرداختی ۷٫۹۸ م
بانک ملی تسهیلات درخواستی ۱۱۷٫۱۱ ومبلغ پرداختی ۷۳٫۸۵م
موسسه اعتباری کوثر تسهیلات درخواستی ۰٫۰۶ . و مبلغ پرداختی ۰٫۰۶ م
موسسه اعتباری ملل تسهیلات درخواستی ۰٫۱۶ و مبلغ پرداختی نداشته است.