برگزاری آزمون کتبی مهارت کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی ویژه وظیفه ها و مددجویان زندان نیشابور
برگزاری آزمون کتبی مهارت کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی ویژه وظیفه ها و مددجویان زندان نیشابور
با هدف توانمندسازی سربازان وظیفه و مددجویان و زمینه سازی اشتغال آنان، دوره فنی و حرفه ای مهارت کارآفرینی رویکرد (Business know about)KAB در سطح مقدماتی در زندان نیشابور برگزار و آزمون نهایی از سربازان و مددجویان متقاضی اخذ شد.

محمد رضا رجبی، رئیس اداره زندان نیشابور هدف از برگزاری دوره کارآفرینی(KAB) را آگاهی دادن به افراد در زمینه خوداشتغالی متناسب با توانمندی های فرد و نیازهای جامعه، ارائه اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار موفق و چالش های موجود عنوان کرد.
رئیس اداره زندان نیشابور، تعامل موجود با اداره فنی و حرفه ای شهرستان را مثبت ارزیابی نموده و افزود: با همکاری اداره فنی و حرفه ای شهرستان ۲ دوره آموزشی ۴۸ ساعته مهارت کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی با ثبت نام ۲۱ مددجوی بند بسته و ۱۹ نفر از سربازان وظیفه در سال گذشته برگزار شده که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، آزمون نهایی دوره مذکور در خردادماه سال جاری و با حضور احدی از ناظرین اداره فنی و حرفه ای و کارشناس اشتغال و حرفه آموزی زندان برگزار گردید و در مجموع ۳۵ نفر موفق به کسب نمره قبولی در آزمون نهایی شدند.