تعدادی از دامداران‌نیشابور در اعتراض به قیمت شیر اجتماع کردند
تعدادی از دامداران‌نیشابور در اعتراض به قیمت شیر اجتماع کردند
تعدادی از دامداران نیشابور در اعتراض به قیمت شیر در مقابل اداره جهاد کشاورزی این‌ شهرستان اجتماع کردند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی نیشابور گفت: دامداران معترض خواستار این بودند قیمت ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی که ستاد تنظیم بازار کشور مصوب کرده اجرایی شود زیرا هنوز کارخانه‌ها شیر را به قیمت پنج هزار و ۲۰۰ تومان می‌خرند.
محمدعلی فرهمندراد افزود: مطالبه‌ دیگر دامداران معترض این بود که قوه قضاییه با کسانی که علوفه ها را احتکار می کنند مانند دلالان برخورد کند و انبارهای آن ها را ثبت و ضبط کند.
وی اظهار داشت: در این رابطه شهروندان اگر انباری را با این شرایط مشاهده کردند به ما و دستگاه قضایی گزارش کنند تا به عنوان احتکار با آن برخورد شود و با کسانی که علوفه را به بهانه گرانی احتکار می کنند توسط اداره صمت و دستگاه قضایی برخورد می‌گردد.
وی بیان کرد: از دیگر مطالبات دامداران افزایش سهمیه نیشابور از سهم نهاده‌های با ارز ترجیحی و اجرایی شدن مصوبه ستاد تنظیم بازار برای صادرات شیر خشک، کره، خامه و دام زنده و همچنین رسیدگی به وضعیت قیمت بالای علوفه و عدم همخوانی آن با قیمت شیر است.
وی افزود: در جلسه‌ای که امروز با حضور دامداران تشکیل شد قرار است این موارد پیگیری و به نهادهای بالادستی منعکس و بعضی موارد نیز در شهرستان پیگیری شود. نیشابور با دارا بودن بیش از چهار هزار دامدار و تولید روزانه ۶۵۰ تُن شیر یکی از قطب‌های تولید شیر در کشور است.