جلوگیری از صدور مجوز برای ساخت بنا با بیش از دو طبقه خلاف ضوابط قانونی است
جلوگیری از صدور مجوز برای ساخت بنا با بیش از دو طبقه خلاف ضوابط قانونی است
رئیس کمیسیون مشارکت های اقتصادی شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: اخبار اخیر در ارتباط با جلوگیری از صدور مجوز برای ساخت بنا با بیش از دو طبقه، خلاف ضوابط قانونی است و بیشتر بر اساس استنباط‌های شخصی افراد می باشد.

محمد حسن زرندی در صد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای پنجم شهر نیشابور اظهار داشت: ملاک عمل برای صدور پروانه های ساختمانی و تعداد طبقات صرفاً طرح های جامع و تفصیلی شهر است و بر همین اساس متناسب با ضوابط باید تراکم در سطوح کم، متوسط، زیاد و ویژه پیش بینی شود.
وی افزود: متاسفانه انتشار اخباری در فضای عمومی مبنی بر اینکه از این پس سقف تراکم بنا حداکثر دو طبقه خواهد بود، منجر به آن شده تا قیمت هر مترمربع آپارتمان یک تا ۲ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر نیشابور یادآور شد: از شهرداری تقاضا دارم تا هرچه سریعتر نسبت به صدور پروانه ساختمانی متناسب با ضوابط شهرسازی اقدام نماید.
وی با اشاره به نامه اخیر مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزرات کشور اظهار داشت: در این نامه از شوراها خواسته شده تا به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با هدف جلوگیری از تراکم مراجعه مودیان برای پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری، فرایند پرداخت بدهی مودیان را تا ابتدای تابستان ۹۹ متناسب با ضوابط سال ۹۸ تمدید کنند.
زرندی همچنین با اشاره به آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر کاهش ساخت و ساز شهری و در نتیجه کاهش درآمدهای شهرداری، خواستار تهیه بسته محرک اقتصادی توسط شهرداری برای برون رفت از شرایط موجود شد.