جوابیه شهردارِ قدمگاه به مسئله مطرح شده در برخی رسانه ها در خصوص محل سکونت شهردار این شهر
جوابیه شهردارِ قدمگاه به مسئله مطرح شده در برخی رسانه ها در خصوص محل سکونت شهردار این شهر
به نام خدا: پیرو مطالب مندرج در آن پورتال خبری درخصوص محل سکونت اینجانب حمید عباسی مود با سمت شهرداری قدمگاه جوابیه ذیل ارسال می گردد, لذا مقتضی است جهت تنویر افکار عمومی در آن پورتال خبری درج گردد.

برابر با نامه شماره  38/4/9711 استانداری خراسان رضوی با موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز سکونت شهردار, موضوع ماده (۵) آیین نامه اجرایی, شرایط احراز تصدیِ سمت شهردار ( مطابق تبصره ۴ آیین نامه مصوبه هیئت وزیران ) درصورتی که هر یک از افراد خانواده شهردار به دلایلی از جمله نبودِ امکانات آموزشی در شهر مربوطه, اشتغال در دستگاه های اجرایی که امکان ماموریت یا انتقال به آن شهر وجود نداشته باشد, بیماری, آرای دادگاه ها و …, نتواند در داخل محدوده شهر مربوطه سکونت و اقامت نماید, صرفأ این اشخاص از سکونت و اقامت در محدوده شهر مذکور مستثنی می باشد که حسب آیین نامه یادشده و شرایط زندگی اینجانب, همسر بنده در مشهد مقدس کارمند رسمی بانک رفاه می باشند و متأسفانه در شهر قدمگاه بانک رفاه وجود نداشته و انتقالیِ همسر اینجانب میسر نبوده است, ضمن اینکه فرزند اینجانب از بدو تولد بایستی تحت معالجات خاص و مراقبت های ویژه درمانی و رسیدگی مداوم قرار داشته باشد که متاسفانه در شهر قدمگاه, امکانات مورد نیاز موجود نیست.
در همان آغاز فعالیت اینجانب به عنوان شهردار قدمگاه کلیه شرایط و مشکلات بنده مورد بررسی اعضای محترم شورای اسلامی شهر قدمگاه قرار گرفت که با امضای تمامی اعضاء و تایید استاندار محترم وقت و دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی در نهایت مشغول به خدمت گردیده ام که یک واحد سوئیت متعلق به شهرداری مفروش و با کلیه امتیازات آب و برق و گاز جهت بیتوته و سکونت اینجانب واگذار گردیده که اینجانب در شرایط لازم با توجه به مسائل و مشکلات و مدیریت بحران در آن محل بیتوته می نمایم.
شایان ذکر است اینجانب در تیرماه سال ۹۲ با توجه به بررسی های بعمل آمده توسط ناظرین مربوطه و رزومه کاری اینجانب در شهر قدمگاه از جمله مدیریت شهری و پروژه های عمرانی و .. برابر با نامه شماره ۳۸/۴۱/۲۶۵۰ مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری به عنوان شهردار نمونه استان منتخب گردیده و همچنین در اسفندماه سال ۹۶ اینجانب با پیشنهاد اعضای محترم شورای اسلامی شهر گلبهار سمت شهردار گلبهار منتخب گردیدم که با مخالفت اعضای محترم شورای اسلامی شهر قدمگاه مواجه گردید که این نیز در روزنامه رسمی قدس در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹چاپ گردید.
لذا به استحضار می رساند اینجانب آماده هر گونه همکاری و پاسخگویی به سوالات آن خبرگزاری محترم به جهت انتشار صحیح موضوع هستم.

حمید عباسی مود
شهردار قدمگاه