دستگیری صیادان غیر مجاز پرنده های شکاری در حال انقراض
دستگیری صیادان غیر مجاز پرنده های شکاری در حال انقراض
به گزارش روابط عمومي اداره حفاظت محيط زيست نيشابور محمد مهدي نوربخش گفت پس از دريافت گزارش موثق مردمي بر حضور افراد مشكوكي در اراضي كشاورزي اراضي روستاي حشمتيه نيشابور به قصد صيد پرندگان شكاري در حال انقراض بلافاصله مامورين يگان حفاظت محيط زيزست نيشابور با همكاري نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست شهرستان مشهد به محل اعزام و نسبت به شناسايي و دستگيري متخلفين اقدام نمودند.

دو نفر صیاد پرندگان شکاری که از استان خوزستان و قم در منطقه دستگیر و تحویل پاسگاه انتظامی قدمگاه شدند و با دستور مقام قضایی شهرستان زبرخان این متخلفین بازداشت گردیده و وسایل و اداوات شکار و صید مکشوفه از آنان شامل چندی رشته تور مخصوص زنده گیری پرندگان شکاری ؛ تعدادی کبوتر وحشی و قمری ویک قطعه کبوتر آموزش دیده که حلقه گذاری نیز شده بودتحویل اداره حفاظت میحط زیست شهرستان نیشابور گردید . شایان ذکر است پرندگان شکاری با ایجاد تعادل زیستی در طبیعت ؛ نقش بسیار مهمی در کنترل و کاهش جوندگان و خزندگان و کاهش آسیب به مزارع کشاورزی و باغات و تولید محصولات سالم بر عهده دارند . با توجه به اینکه در فصل باز گیری و حضور صیادان غیر مجاز پرندگان شکاری در شمال شرق کشور هستیم از شهروندان طبیعت دوست نیشابوری بویژه روستائیان عزیز و دامداران محترم درخواست می شود حضور افراد ناشناس و مشکوک در عرصه های طبیعی را دراسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیزست نیشابور با شماره ۴۲۶۲۶۲۸۰ گزارش نمایند .