رشد بی سابقه فروش  قطب سوم فولاد کشور در سال ١٣٩٩
رشد بی سابقه فروش  قطب سوم فولاد کشور در سال ١٣٩٩
فولاد خراسان پارسال با بیش از ٧٢۴٠ میلیارد تومان فروش، ۶٣درصد رشد درآمد را محقق کرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس کالای ایران، بزرگ ترین مجتمع صنعتی شرق کشور موفق شد با رشد بی سابقه‌ی ۶٣ درصدی درآمد حاصل از فروش محصولات خود، ٧٢۴٠ میلیارد تومان درآمد سالانه را کسب کند.

بر پایه این گزارش، در سال ١٣٩٩ از این مبلغ، ٩١٢ میلیارد تومان آن در ماه اسفند حاصل شده است. فولاد خراسان در ١٢ ماه سال ١٣٩٩ شاهد بیش از ٢٧٩٣میلیارد تومان رشد فروش نسبت به سال پیش از آن شد. مجموع فروش این بنگاه تولیدی بزرگ شرق کشور در سال ٩٨ به رقم ۴۴۴٧میلیارد تومان بالغ شده بود.

در اسفند ماه ٩٨، فولاد خراسان ٣٠٨ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش داشت که این رقم با رشد خیره کننده ی ۶٧ درصدی، در اسفندماه سال ٩٩ به ٩١٢میلیارد تومان رسید. فولاد خراسان در سال گذشته در خطوط گوناگون تولید خود علاوه بر مقاطع سبک ساختمانی به عنوان محصول نهایی، بیش از ٣میلیون تن انواع شمش، آهن اسفنجی و گندله ی سنگ آهن تولید کرده است.