صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد
صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد
همچنان دغدغه های فردای فرهنگ در جان و روان مان هست...

مسعود اصغرنژادبلوچی

عمق تاریخ هر سرزمین به اعتلای عمیق بودن گستره ذهن و خرد هر سرزمین بستگی تام دارد یعنی هر چقدر اصالت ها به شکل عمیق تر ریشه دوانید باشد به همان نسبت عمق میدان بیشتری دارد.لازم است با صدای بلند اعلام شود این بستگی فارغ از چند دستگی می تواند نقش اساسی و بازتاب دهنده هر سرزمین را در سایر ملل نیز بازی کند. ایفای نقشی که فارغ از زد و بند ها و حب و بغض ها به نوعی بدوش کشیدگی اصالت ها و ارزشها را بر خود متحمل می‌سازد تا بتواند زنجیره ای از حقایق را سلسله وار را دنبال کند.
از مرگ خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان چهل روز می گذرد… مدتی…پیش تر شاید بیش از چند سال… از سال ۱۳۹۵ هربار به نوع و به شکلی رسانه ها خبر مرگ این هنرمند را پخش می‌کردند و باز آن خبر به اصطلاح تبدیل به شایعه می‌شد و بعد تکذیب می گردید…این برای جمشید مشایخی و خیلی های دیگر نیز رخ داده است… هنرمندی که در جامعه پا به پای مردم هم قافیه با نام فامیلی خود همیشه تکرار می کرد خاک پای مردم ایران محمدرضا شجریان با سرطان یا هر مشکل و معضل خواسته و ناخواسته نه چهره می شود نه از خاطر حذف می گردد. خواننده‌ای که در ذیل سرطان محبوب می شود در در لابلای بیماریهای دیگرگون از بین می‌رود و فراموش می‌شود.
شجریان چون همتای پیش از خود بنان حافظه رنج کشیده تاریخ مردمانی است که در دو کرانه دریای مدیترانه زندگی می کند کرانه شرقی و کرانه غربی؛ در کرانه شرقی مردم بغض اندوه را با تار و آواز می آمیزند به اصل مهر و همه چیز را تحمل می کنند و به جهان لبخند صادر می کنند و ساکنان کرانه غربی تمام تلاش شان را می نمایند تا به مردمانی که اوج لذت و اندیشیدن را از سالیان سال به سختی بر دوش کشیدند را در هاله‌ای از زدگی و مردگی بازتاب دهند و گذشته ی نداشته ی خود را کتمان و پنهان سازند.
محمدرضا شجریان در کنار مهدی اخوان ثالث و در کنار ابوالقاسم فردوسی آرمیده است همانگونه که در میدان مشاهیر نیشابور استاد گرایلی، پهلوان شورورزی، بیریایی شیدا و پرویز مشکاتیان آرمیده اند…روحشاد شاد.
این سرزمین آرامستان ستاره هایی است که هر کدام در هر دوره جز خدمت برای ملت چیزی در سر نداشتند. لازم است همین جا ذکر شود که ما در پناه و سایه سار ایران بزرگ در فلات فارسی زبانی با رعایت اصول عقیده و احترام به مبادی و موازین آرمانی و عقیدتی همیشه پیام آوران صلح و دوستی و مهر بوده و و هستیم و تنها با زبان مهر و عشق و شعر، با دنیا سخن گفته ایم.
شجریان یکی از این سخنگویان بود که توانست از پس از سالها سکوت، صدای عشق و تأمل و تحمل و خرد را به جهانیان صادر کند.

  • نویسنده : مسعود اصغرنژادبلوچی
  • منبع خبر : خاتون شرق