ضوابط شورای فنی میراث فرهنگی سدی بزرگ در توسعه نیشابور
ضوابط شورای فنی میراث فرهنگی سدی بزرگ در توسعه نیشابور
یکصد و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر نیشابور در حالی برگزار شد که در آن از عدم دخالت میراث فرهنگی در پروژه های تاریخی‌ و ضوابط شورای فنی میراث فرهنگی نیشابور انتقاد و از آن به عنوان سدی در راه توسعه نیشابور یاد شد.

در ابتدای یکصد و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر نیشابور با توجه به تقارن با روز ملی اهدای خون اعضای پایگاه انتقال خون نیشابور در صحن علنی شورای شهر حضور یافتند.

بحران تولید پلاکت خون در نیشابور

مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون نیشابور در این جلسه از توقف تولید پلاکت خون در نیشابور تا دو ماه آینده خبردادوگفت: متاسفانه در حال حاضر کیفیت پلاکت در نیشابور نسبت به سایر شهرستان ها ۵۰ درصد پایین تر است که این میزان پلاکت نیز تا دوماه آینده دیگر تولید نمی شوند.
اکبری افزود: وضعیت تولید پلاکت از نظر کمی و کیفی در پایگاه انتقال خون نیشابور بحرانی شده است.
وی تاکید کرد: اگر مسئولین فکری به حال تجهیز کیفیت دستگاه سانتریفیوژ نکنند باید از شهرهای دیگر برای تامین پلاکت اقدام نماییم.
مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون از اعضای شورای شهر خواست تا جهت تجهیز یک دستگاه سانتریفیوز اقدام نمایند.
رییس شورای شهرنیشابور از اکبری خواست تا هفته آینده لیستی مکتوب از نیازهای سازمان انتقال خون را جهت پیگیری به شورا ارائه نمایند.

انتقاد از ضوابط سخت شورای فنی میراث فرهنگی نیشابور

در ادامه جلسه رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهربا انتقاد از ضوابط سخت شورای فنی میراث فرهنگی نیشابور گفت: چرا در خانه های تاریخی، بازار سرپوش، منطقه گردشگری عطار و خیام و دیگر مناطق تاریخی و گردشگری نیشابور هیچ رد پایی از میراث مشاهد نمی شود؟
مجتبی باری اظهار داشت: در ابتدای شروع به کار شورای پنجم، نیشابور نخستین شهری بود که طرح گذر فرهنگ را ارائه داد. متاسفانه ضوابط شورای فنی میراث فرهنگی با بهانه های مختلف از سال ۹۷ تا کنون مانع توسعه این طرح در نیشابور شده است

موافقت اعضا شورا با خرید ۱۰۰۰جلد کتاب


مجتبی باری همچنین از اختصاص اعتبار ده میلیون ریالی شورا به نماینده بسیج نیشابور خبرداد و گفت: در جلسه شورای برنامه ریزی نماینده بسیج درخواست تخصیص اعتبار جهت خرید کتاب برای کودکان را مطرح کرد.
وی ادامه داد: در صورت موافقت شورا کتاب های حاوی داستان و نقاشی در هفته ولایت به کودکان اهدا می گردد.
اعضا شورای شهر با خرید ۱۰۰۰جلد کتاب برای کودکان به اعتبار یک میلیون تومان نوافقت نمودند.


نیشابور شهر دوستدار کودک

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همچنین ازانجام اصلاحیه های لازم در مصوبه شهر دوستدار کودک خبر داد.
این لایحه با اکثریت آرا به تصویب کامل رسید.

  • نویسنده : فاطمه قاسمی