عده‌ای در مخالف با واکسیناسیون عمومی در نیشابور تجمع کردند
عده‌ای در مخالف با واکسیناسیون عمومی در نیشابور تجمع کردند
عده‌ای در مخالفت با طرح واکسیناسیون عمومی کرونا در مقابل ساختمان شهرداری نیشابور تجمع کردند.

صبح شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ حدود ۴۰نفر از این معترضان با در دست داشتن پلاکارد و دادن شعارهایی مانند “واکسیناسیون اجباری، توطئه جهانی” و “آقای رئیسی کجایی کجایی؟” در مقابل شهرداری نیشابور تجمع کردند.
نیروی انتظامی مانع از گرفتن عکس و مصاحبه با این این تجمع‌کنندگان توسط خبرنگار خاتون شرق شد.