فرماندار شهرستان، فلسفه‌‌ی برگزاری جلسات  شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی را نمی‌داند
فرماندار شهرستان، فلسفه‌‌ی برگزاری جلسات  شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی را نمی‌داند
خاتون شرق - خروجی شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی نیشابور این بود که فرماندار شهرستان در خصوص برخورد مناسب با شأن بهزیستی به مسؤولان مساجد و هیأت امنای این مراکز تذکر داد.

خروجی شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی نیشابور این بود که فرماندار شهرستان در خصوص برخورد مناسب با شأن بهزیستی به مسؤولان مساجد و هیأت امنای این مراکز تذکر داد.
این تذکر فرماندار نیشابور پس از آن ایراد شد که رئیس بهزیستی شهرستان، از برخورد نامناسب برخی مساجد با مددجویان و متولیان صندوق‌های فطریه‌ی این نهاد ابراز گلایه کرد.
علی صدر با یادآوری اینکه بهزیستی در سال گذشته فقط ۲۷۵ میلیارد تومان فطریه جمع‌آوری کرده گفت: متأسفانه به خاطر برخورد نامناسب مساجد با بهزیستی و نیز ورود خیریه‌های غیر مجاز و خانگی به بحث فطریه، ظرفیت میلیاردی این درآمد مردمی که می‌تواند صرف نیازهای واقعی و اولویت‌دار مددجویان شود به سمت و سوی دیگری می‌رود.
فرماندار در پی این گله‌گزاری رئیس بهزیستی، دستور داد که معاون اجتماعی این نهاد به اتفاق بهزیستی، بخشدار مرکزی و مسؤولان ستاد مساجد و خیریه‌های رسمی شهرستان، یک جلسه‌ی ساماندهی خیریه‌ها را تشکیل دهد و نتیجه‌ی آن را در ستاد جمع‌آوری فطریه‌ی رمضان، منعکس نماید.
در جلسه‌ی شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی که تکلیف دولت بوده و ریاست آن با فرمانداری شهرستان است، مقرر است برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و نهادهای مرتبط با بهزیستی، در خصوص جمع‌آوری و تخصیص کمک‌های مردمی و مشارکت‌های ‌اجتماعی در امر رفع نیازهای مددجویان این سازمان، هماهنگ و همسو شود.
فرماندار نیشابور که گویا از فلسفه‌ی تشکیل و برگزاری این شورا اطلاعات کاملی نداشت در سخنرانی خود در این شورا چند بار ملاقاتش با مددجویان کمیته‌ی امداد را مطرح کرد و در طول جلسه، هر مطلبی که عنوان می‌کرد مرتبا از کمیته‌ی امداد و بهزیستی به صورت مشترک نام می‌برد و سیاست‌های این شورا را در ارتباط با هر دو نهاد عنوان می‌کرد.
در این جلسه، رئیس بهزیستی نیشابور، گزارشی از وضعیت مددجویان، نیازهای آنها، عملکرد بهزیستی در سال ۱۴۰۲ در اجرای برنامه‌ها و وظایف ذاتی و تکالیف محوله‌ی خود را بیان کرد.
فرماندار نیشابور نیز کلیاتی در زمینه‌ی مشارکت اجتماعی و مسؤولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی در زمینه‌ی رفع نیازهای مددجویان نهادهای حمایتی عنوان کرد و یکسری وظایف بهزیستی را برشمرد.
مهدی دونده از بهزیستی خواست برای جلب مشارکت‌های عمده‌ در شهرستان به سراغ واحدهای تولیدی برود که به گفته‌ی او بیش از ۲۰۰ واحد در شهرستان فعال هستند.
وی از اعتماد دولت به نهادهای رسمی حمایتی مانند بهزیستی و کمیته‌ی امداد سخن گفت و افزود: به خیریه‌های خانگی و نهادهای غیر رسمی اطمینان زیادی نداریم چون مسیر تعیین شده و مشخصی در تخصیص کمک‌های مردم ندارند.
وی ضمن تذکر به هیأت امنای مساجد در خصوص برخورد با عوامل نهادهای حمایتی در زمان جمع‌آوری فطریه و کمک‌های مردمی گفت: امیدواریم روزی برسد که نهادهای حمایتی از جامعه جمع شود و در کشور نیازمندی نباشد که این سازمان‌ها به خاطر آنها به کارشان ادامه دهند.
در این جلسه همچنین در خصوص جمع‌آوری فطریه در روستاها توسط دهیاران،‌ شوراهای اسلامی روستایی، مساجد و خیرین خانگی بحث و بررسی شد و نتیجه این شد که دهیاران توسط بخشداری در این زمینه توجیه شوند که صندوق بهزیستی را به صورت مستقل نصب و کمک‌های جمع‌آوری شده در این صندوق‌ را به بهزیستی تحویل دهند.
رئیس بهزیستی به صورت کنایی و غیر مستقیم به دهیاران گفت که افراد دخیل در موضوع فطریه در روستا نباید مردم را در خصوص کمک به صندوق بهزیستی یا سایر نهادها به سمت و سوی خاصی هدایت کنند و شهروندان را در خصوص انتخاب محل کمک‌های خود آزاد بگذارند.