مردگان سرزمین یخ‌زده
مردگان سرزمین یخ‌زده
به زودی در صفحه فرهنگ و ادب بیشتر درباره این کتاب و نویسنده ارجمندش خواهیم نوشت و تقدیمتان خواهیم نمود...

مجموعه داستانی از بهار بهروزگهر

مجموعه داستان کوتاه؛ بهار بهروزگهر


این مجموعه داستان روایت انسان‌هایی‌ است که از کم‌ترین حقوق انسانی هم برخوردار نیستند و در وهم‌وخیال به دنبال آن می‌گردند. گویی قهرمانان تلاش می‌کنند در سرزمین یخ‌زده‌ای، که همگی در مشکلات اجتماعی و باورهای سنت‌زده به مرده‌ای متحرک بدل شده‌اند، بجنگندند. این در حالی‌ است که همگی آن‌ها از زندگی و زنده بودن فقط علائم حیات را دارند. در داستان‌ها، قهرمانان به‌دنبال خودِ واقعیِ خویش می‌گردند تا او را بیابند ولی با انبوهی از باورهای درست و نادرستِ دیکته‌شده برمی‌خورند که گاهی در برابر آن‌ها شورش می‌کنند و گاه آن‌ها را آرام و بی‌هیچ ایستادگی می‌پذیرند و به چیزی با نام «قضاوقدر یا سرنوشت» تن می‌دهند. قهرمانان بیرون از باور جنسیت‌زده انتخاب شده‌اند چون برای نویسنده موجودی به‌نام «انسان» در هستی و فارغ از جنسیت مطرح بوده و هست. نویسنده در این دوازده داستان سعی درنمایش مقوله‌ی دیرینه‌ی سال «آفرینش و تکامل» دارد. داستان‌های این مجموعه روی‌دادهای زمان حال و پدیده‌های قدرت‌مند و بنیادیِ هستی را در قالبی فراواقعی در هم آمیخته تا اقتدار تکامل را فارغ از باورهای مرسوم اجتماعی و سنت‌زده نشان دهد و از به تصویر کشیدنِ حالات روحی و درونی انسان‌ها در جدال با خویشتنِ خویش هراسی ندارد.

  • نویسنده : ملپومن
  • منبع خبر : http://www.melpomene.ir