مرکز توان‌بخشی معلولین جسمی و حرکتی روزانه در نیشابور به بهره برداری رسید
مرکز توان‌بخشی معلولین جسمی و حرکتی روزانه در نیشابور به بهره برداری رسید
مرکز توان‌بخشی و توانمندسازی معلولین جسمی و حرکتی روزانه در نیشابور در خانه فرزندان امام رضا(ع) ۱۷ شهریور این شهر با حضور استاندار و مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در این مراسم گفت: در بهزیستی خراسان رضوی ۱۳۰هزار پرونده برای افراد دارای معلولیت تشکیل شده و این استان پس از تهران دارای بیشترین پرونده در این حوزه است.
مسعود فیروزی اظهار داشت: ۲۰۰ مرکز مثبت زندگی در استان خراسان رضوی وجود دارد و بخشی عظیمی از ارائه خدمات در این‌حوزه به مراکز مثبت زندگی واگذار شده است.
وی بیان کرد: طی سالهای اخیر میزان مبلغ مستمری و تعداد مستمری بگیران افزایش یافت هرچند تورم چند سال گذشته اجازه نداد طعم‌ خوش این افزایش حس شود.
وی گفت: در حال حاضر به بیش از ۸۰هزار نفر افراد داری معلولیت شدید و خیلی شدید در استان از حداقل ۳۵۰هزار تومان تا ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه مستمری در قالب ویزیت در منزل، پرستاری، نگهداری در منزل پرداخت می‌گردد.
با توجه به وجود تعداد افراد دارای معلولیت در نیشابور با کمبود یک مرکز توان‌بخشی و توانمندسازی معلولین جسمی و حرکتی روزانه در نیشابور مواجه بودیم، وی با بیان این‌ مطلب افزود: نگاه و رویکرد خیرین در حوزه مراکز توان‌بخشی معلولین بیشتر معطوف به مراکز شبانه‌روزی است اما مراکز روزانه مکمل و حلقه طلایی افراد دارای معلولیت است.
وی اظهار داشت: در این بخش متخصصین و تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی، روانشناسی و مددکاری به صورت روزانه برای ارائه خدمات بدون محدودیت جنسی کم بود.
وی افزود: به همت خیرین و با کمک بخش دولتی این بخش با ۲هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا احداث و تجهیز شد و با وجود بیش از ۱۵۰ معلول ضایعه نخاعی در مرحله بعد یک کلینیک درمان زخم‌بستر در نیشابور مورد نیاز است.