نمایش دادن بنر تبریک عید فطر  در شبکه‌های اجتماعی!
نمایش دادن بنر تبریک عید فطر  در شبکه‌های اجتماعی!
خاتون شرق - در گروه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان در شبکه‌های اجتماعی، عکسی دیده شد که گویا شورای شهر، یک بنر تبریک عید فطر در سر در ورودی این نهاد نصب کرده و از آن عکس گرفته و در صفحات فضای مجازی بازگذاری کرده است.

در گروه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان در شبکه‌های اجتماعی، عکسی دیده شد که گویا شورای شهر، یک بنر تبریک عید فطر در سر در ورودی این نهاد نصب کرده و از آن عکس گرفته و در صفحات فضای مجازی بازگذاری کرده است.
دیدن این عکس و توضیحات روابط عمومی شورای شهر در این زمینه، از نظر خرد سیاسی و تحلیل عملکرد اجتماعی این نهاد، یک فعل نمایشی بی‌خاصبت توأم با بزرگ‌نمایی محسوب می‌شود و حاکی از نبود اطلاعات مفید عملکردی در شورا و پر کردن خلأ موجود با کارهای ظاهری و ریاکاری تلقی می‌گردد.
متأسفانه این رویه‌ی مذموم در ابعاد گوناگون در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی و شبه دولتی مرسوم است و به رویه‌ی عادی دولتی تبدیل شده که اساس کار خود را بر آمار‌سازی، ظاهرنمایی و ناراضی‌تراشی قرار داده که در کل، مایه‌ی وهن دولت و نهادهایی است که در مقابل مردم، مسؤولیت اجتماعی دارند.
آیا روزه‌گرفتن اعضای شورای شهر، آنقدر نادیدنی و کم‌فروغ بوده است که احساس شده برای دیده شدن آن باید عکس بنر عید فطر ورودی آن را گرفت و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت؟
آیا نصب بنر تبریک عید فطر در ورودی نهادهای رسمی، یک تکلیف شرعی و دولتی نیست؟ اگر چنین است آیا قرار است بعد از این، نماز خواندن و ادای تکالیف عادی دینی و اداری که وظیفه‌ی هر کارمند مسلمانی است از سوی اعضای شورای شهر در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شود؟
آیا بنر تبریک عید فطر، تعطیلات بی‌ضابطه‌ی جلسات شورا، مرخصی‌های وسیع و مسافرت‌های نوروزی خارج از عرف و اندازه‌ی اعضای شورا در ایامی که مردم بیشترین مراجعه و گرفتاری‌ها را دارند را توجیه می‌کند؟
آیا بنر تبریک عید فطر در ورودی شورا، یک امتیاز دستگاهی و یک نمایش اعتقادی است؟ آیا قرار است همه‌ی ادارات دولتی، از بنر تبریک عید فطر عکس بگیرند و در شبکه‌های اجتماعی بگذارند؟ آیا ادارات و نهادهای مسؤول، کار و تکلیفی در امور جاری مردم ندارند و آیا این تکالیف و وظایف را به اتمام رسانده و اکنون به تبلیغات حاشیه‌ای می‌پردازند؟
ما که فلسفه‌ی این نمایش دادن بنر تبریک عید فطر را در گروه شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها متوجه نشدیم و امیدواریم شورای شهر به جای این کارهای نمایشی و بی‌خاصبت، به کارهای اساسی برزمین‌مانده‌ی مردم بپردازد و روابط عمومی این نهاد هم انشاءا.. از بیکاری مفرط به در آید و تلاش کند رسانه‌ها ارتباط قوی‌تر، شایسته‌تر و فایده‌مندتر با اعضای شورا، جلسات شورا و شفافیت عملکرد شورا داشته باشند.