پارسال ۲۵هزار نفر تماشاگر تئاترهای نیشابور بودند
پارسال ۲۵هزار نفر تماشاگر تئاترهای نیشابور بودند
مسئول دبیرخانه شوراي نظارت بر نمايش اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نيشابور اظهارکرد: طي يكسال گذشته بيش از ۲۵۳ اجراي عمومی تئاتر در نيشابور انجام شده و بیش از ۲۵ هزار نفر از تئاترهای اجرا شده درتماشاخانه بابک، چکاوک ، تالار اديب و فرهنگسراي وكيلي اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور دیدن کردند.

حمید رضا آتشی گفت: پارسال مجوز اجرای ۲۵ نمایش صحنه ای توسط شورای نظارت بر نمایش اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابوردرنیشابور صادر شد.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در شهرستانها شورایی به نام شورای نظارت بر نمایش وجود دارد که دارای پنج عضو شامل دو عضوکارشناس تآتر ، دوعضو کارشناس سیاسی و اجتماعی و یک عضو کارشناس بینش اسلامی نماینده سازمان تبلیغات اسلامی است که بر روند بررسی و تایید متون نمایشی تا اجرای نمایش نظارت می کنند و نظرات ایشان فصل الخطاب برای کارهای نمایشی شهرستان محسوب می گردد .

وی بیان کرد: خوشبختانه شورای نظارت بر نمایش نیشابورجزو فعال ترین شوراهای نظارت دراستان خراسان رضوی پس از مشهد مقدس است و طی یکسال گذشته ۵۶ متن نمایشی بازخوانی قرار گرفت که ۲۵ اثر موردتایید جهت اجرای عمومی قرار گرفته است.

  • نویسنده : سید باقر میرعلمدار