کاهش ۷۰ درصدی بارش ها در نیشابور
کاهش ۷۰ درصدی بارش ها در نیشابور
رئیس اداره هواشناسی نیشابور گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون34.1 میلیمتر بارش داشته ایم در حالی که سال قبل در همین مدت 111.4 میلیمتر و در دراز مدت میانگین بارش این مدت112.3میلیمتر بوده است.

مهدی بلوکی افزود: در بین۲۰ ایستگاه هواشناسی استان ،نیشابور از لحاظ بارش امسال در رتبه ۱۷ قرار دارد وفقط ۳ ایستگاه بارش کمتر از نیشابور داشته اند. وی خاطر نشان کرد: طی ۳۰ سال گذشته تنها دو سال وضعیت بد تری از نظر بارش در پاییز و زمستان نسبت به امسال داشته ایم.

بلوکی گفت: سال۹۶ از مهر تا پایان بهمن ماه ۲۳ میلیمتر بارش داشتیم ولی در ادامه با بارش های خوب اسفند و اردیبهشت ۱۲۰ میلیمتر بارش دیگر ثبت شد البته که در فروردین ماه آن سال نیز بارش خوبی نداشتیم. وی ادامه داد: در سال۷۵ نیز از مهر ماه تا پایان بهمن تنها ۳۳٫۶ میلیمتر بارش داشتیم ولی در ادامه سال ۱۶۰ میلیمتر بارش در اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد داشتیم.

وی بیان کرد: اما امسال بر اساس پیش بینی روز گذشته پژوهشکده اقلیم شناسی در اسفند ماه بارش در حد ۳۵ تا ۵۰ میلیمتر، فروردین در حد ۳۵ تا۴۵ میلیمتر و اردیبهشت ۱۰تا ۲۰ میلیمتر خواهیم داشتیم. وی اظهار کرد: امسال باتوجه به شرایطی که تا به حال داشتیم آمار ذکر شده را با ۲۰ درصد کاهش باید پذیرفت.