۱۲ خانه هلال در نیشابور افتتاح شد
۱۲ خانه هلال در نیشابور افتتاح شد
مسئول خانه‌های هلال و مشاور رییس جمعیت هلال احمر کشور در این مراسم گفت: در حال حاضر سه هزار و پانصد خانه هلال در کشور ایجاد شده و تا پایان برنامه پنج در ۱۴۰۰ باید پنج هزار خانه هلال در کل کشور ایجاد گردد.

حسن فراهانی در آیین افتتاح هم‌زمان ۱۲ خانه هلال در نیشابور و زبرخان و کلنگ‌زنی احداث خانه هلال روستای محمودآباد فضل نیشابور گفت: در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار روستا در کشور وجود دارد و برنامه جمعیت هلال احمر ایجاد خانه‌های هلال در بیشتر این نقاط است تا به سمت جامعه آماده پیش برویم.
وی تصریح کرد: طرح خانه‌های هلال براساس توانمندسازی سازی جوامع محلی برای افزایش تاب‌آوری در هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی است و بیش از آن‌که متکی به تجهیزات و ساختار خاصی باشد مبتنی بر توان مردم‌ محلی است.
وی اظهار داشت: این خانه‌ها تمامی وظایف و تکالیف جمعیت هلال احمر را با همکاری جوامع محلی می‌توانند اجرا کنند و به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشور ما چرخه مدیریت بحران دارای جایگاه ویژه‌ای است و اگر اقدامات آماده‌سازی قبلی برای مواجه با بحران مناسب باشد در زمان بروز حادثه می‌توان تبعات ناشی از حادثه را کاهش داد.
وی بیان کرد: در این چارچوب افزایش سرمایه اجتماعی با جلب همکاری مردم در دستور کار جمعیت هلال احمر قرار دارد و در این رویکرد اقدامات بر اساس نیازهای واقعی مردم است.