۱۹ مددجوی نیشابوری موفق به دریافت گواهینامه سوادآموزی شدند
۱۹ مددجوی نیشابوری موفق به دریافت گواهینامه سوادآموزی شدند
رئیس اداره زندان شهرستان نیشابور از قبولی ۱۹ نفر از مددجویان این زندان در دوره های مقدماتی و انتقال سوادآموزی خبر داد.

محمد رضا رجبی، رئیس اداره زندان شهرستان نیشابور با اعلام این خبر هدف از برگزاری دوره های سوادآموزی را توانمندسازی و ایجاد فرصت های یادگیری برای فراگیران عنوان کرد و افزود: با عنایت به فعالیت پایگاه یادگیری محلی شهید لاجوردی در این اداره و برابر تفاهم نامه موجود فیمابین اداره سواد آموزی و زندان نیشابور، طبق بررسی های صورت گرفته از مددجویان بی سواد و کم سواد در سامانه پایش اداره سوادآموزی و پس از برگزاری دوره های مقدماتی، تحکیم و انتقال در اندرزگاههای مردان و نسوان، ۱۹ نفر موفق به دریافت گواهینامه قبولی گردیدند.

شایان ذکر است از تعداد ۱۹ قبولی دوره های سوادآموزی، ۱۱ نفر در دوره مقدماتی و ۷ نفر در دوره انتقال و یک نفر دوره تحکیم بوده و ۷۰% شرکت کنندگان موفق به دریافت گواهینامه قبولی در آزمون شده اند.