۴۶ نوزاد نیشابوری در تاریخ ۹۹/۹/۹ به دنیا آمدند
۴۶ نوزاد نیشابوری در تاریخ ۹۹/۹/۹ به دنیا آمدند
تعداد متولدین تاریخ نهم آذرماه امسال در بیمارستان حکیم و قمر بنی هاشم نیشابور به ۴۶ مورد رسید تا بدین ترتیب ۴۶ نیشابوری صاحب شناسنامه‌ای با ۴ عدد ۹ شوند.

فهیمه قاسم آبادی

رئیس بیمارستان خیریه قمربنی هاشم نیشابور در گفت و گوی اختصاصی با خاتون شرق گفت: این بیمارستان از تاریخ یکم تا هشتم آذرماه سال‌جاری در مجموع پذیرای ٣۴ مورد زایمان بوده که از این تعداد ٨ مورد زایمان طبیعی و ٢۶ مورد زایمان به صورت عمل سزارین انجام شده است.

دکتر رضا غرویان در خصوص زایمان های انجام شده در تاریخ ٩ آذرماه سال جاری در این بیمارستان افزود: در این تاریخ در مجموع ١۴ زایمان ثبت شد که از این تعداد ٢ مورد زایمان به صورت طبیعی و ١٢ مورد عمل سزارین صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه در تمام سزارین‌های تاریخ ٩ آذرماه طبق دستور وزارت بهداشت حداقل ٣٨ هفته و ٣ روز از عمر جنین گذشته ادامه داد: از تعداد ١٢ عمل سزارین فقط ۴ مورد اورژانسی بوده از جمله یک مادر که بعد از ٨ بارداری که هفت مورد آن ناموفق بوده است مجبور به سزارین بود تا بچه زنده بماند.

دکتر غرویان با بیان اینکه در تاریخ ٩ آذرماه سال جاری به هیچ وجه سزارین اولی در بیمارستان نداشته ایم، خاطرنشان کرد: در تاریخ یاد شده ٣ اکیپ بازرسی دانشکده علوم پزشکی از بیمارستان خیریه قمربنی هاشم بازدید به عمل آوردند.

روابط عمومی بیمارستان حکیم در خصوص زایمان های این بیمارستان به خبرنگار خاتون شرق گفت: هفته نخست آذرماه سال‌جاری در مجموع تعداد ١١٠ زایمان انجام شد که از این تعداد ٧٩ مورد زایمان طبیعی و ٣١ مورد عمل سزارین صورت گرفته است و در تاریخ یکشتبه نهم آذرماه نیز در بیمارستان حکیم نیشابور در مجموع ٣٢ مورد زایمان ثبت شده که از این تعداد ١٢ زایمان طبیعی و ٢٠ عمل سزارین انجام شده است.