خط تولید شرکت الکترو فرامهر پارسه با حضور وزیر صمت به بهره‌برداری رسید - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق